LHF Valdes sastāvs

LHF Valdes sastāvs

Mārtiņš Bičevskis

LHF prezidents

mbicevskis@gmail.com

Guntis Ciematnieks

LHF ģenerālsekretārs

guntis.ciematnieks@handball.lv


Normunds Blome - Latvijas Handbola federācijas viceprezidents (no 2017. gada marta)
Andrejs Spridzāns - Latvijas Handbola federācijas viceprezidents (no 2017. gada marta)
Zigmunds Mickus
Gints Korzāns
Jānis Žīdens
Vitauts Mihailovskis
Jānis Avotiņš
Jānis Strautnieks

Saskaņā ar statūtiem valdes locekļiem nav pilnvarojuma termiņa ierobežojumus.


LATVIJAS HANDBOLA FEDERĀCIJAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVS


Indra Brinkmane (Jūrmala)
Andris Razma (Priekule)
Andrejs Spridzāns (Dobele)
Edgars Lamba (Jēkabpils)
Alīna Gendele (Ludza)
Ilva Salmiņa (Rīga)
Raimonds Čudars (Salaspils)
Normunds Blome (Celtnieks Rīga)
Aelita Veipa (Stopiņu NHK)
Zigmunds Mickus (HK Vaiņode)
Einārs Fogelis (LSFP)

Sastāvs nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts.


IEPRIEKŠĒJIE LHF PREZIDENTI (PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS)


Raimonds Emuliņš (2009 - 2013)
Anrijs Brencāns (1997 - 2009)
Harijs Čebrikovs (1993 - 1997)
Aldis Neimanis (1991 - 1993)