Sekretariāts

LHF VALDE


Līga Bīriņa | LHF valdes priekšsēdētāja

Edmunds Bogdanovs | LHF valdes loceklis

Zigmārs Sondors | LHF valdes loceklis


SEKRETARIĀTS


Līga Bīriņa | LHF ģenerālsekretāre / Secretary General | +371 26692555 | liga@handball.lv

Valērijs Jaškins | LHF starptautiskās attiecības / International Relationships | +371 26593728 | valerijs.hunter@handball.lv

Eduards Žabko | LHF sacensību direktors / Club Competitions Director  | +371 28337222 | eduards.zabko@inbox.lv

Elīna Mārtiņa | LHF jaunatnes koordinatore / Youth Coordinator | +371 25396959 | elina@handball.lv

Liene Borodovska | LHF preses sekretāre / Secretary Press | +371 23070623 | liene@handball.lv

Dmitrijs Petuhovs | LHF izlašu tehniskais menedžeris / National Teams Technical  Manager | +371 20469151 | dmitrijs.petuhovs@handball.lv

Zigmārs Sondors | LHF sacensību galvenais tiesnesis / Competitions Referee | zigmars@handball.lv

Latvijas Handbola federācija | info@handball.lv