LHF Stratēģija

LHF vīzija – Handbols, viena no populārākajām sporta spēlēm Latvijā, kas mērķtiecīgi veicina augstus sasniegumus Latvijas un Eiropas līmenī.

LHF misija – Veidot atpazīstamību un pieejamību handbolam Latvijā.

LHF vērtības – Fokusēti, atvērti komunikācijai, atklāti un caurspīdīgi, vērsti uz vienotu mērķi.

Informācija atjaunota 13.04.2023.