Sacensību komisijas

Sacensību komisija

Zigmārs Sondors | LHF sacensību galvenais tiesnesis | zigmars@handball.lv

Linda Karloviča | LHF Padomes locekle | linda_karlovica@inbox.lv

Niks Remess | Salaspils SS pārstāvis | +371 28367441


Disciplinārlietu, apelācijas un ētikas komisija:

Līga Bīriņa | LHF ģenerālsekretāre | +371 26692555 | liga@handball.lv

Ilmārs Kazinieks | +371 22074080

Zigmunds Mickus | +371 29188434


Tiesnešu un delegātu eksaminācijas un sertifikācijas komisija:

Zigmārs Sondors | LHF sacensību galvenais tiesnesis | zigmars@handball.lv

Edmunds Bogdanovs | LHF Izpilddirektors | +371 26552026 | edmunds@handball.lv

Ilmārs Kazinieks | +371 22074080